پیوندهای مهم

 

 

  

 
 

  

 


 

X
اخبار

آیا استمرار بيمه و بازنشستگی سردفتران و دفترياران با شرائط فعلی به مصلحت است يا خير؟

آقايان هيئت مديره کانون ؛ بياييد به منافع بلند مدت خود و هم صنفان خود بينديشيم و تابع قانون باشيم . منافع بنده و خانواده ام را شما بهتر تشخيص مي دهيد يا خود بنده ؟ اطلاعات من در مورد مسائل تامين اجتماعي و بازنشستگي اگر بيشتر ازاطلاعات آقاي تقي نژاد و آ قاي اميني ( نويسندگان محترم پيش نويس آئين نامه پيشنهادي ) نباشد قطعاً از آنها کمتر نيست .
شنبه 16 فروردين 1393
7809

دانلود مقاله
احد حسنقلی زاده جم - سر دفتر دفترخانه 108 تبريز