پیوندهای مهم

 

 

  

 
 

  

 


 

X
اخبار

طهران؛ از آب‌ حوض‌ کشی تا شام شب علفه !

نوروز برای تهرانی های قدیم با خرید رخت و لباس شروع می شد. لباس عید کودکان را بیشتر به رنگ های سبز و سرخ و زرد و آبی تهیه می کردند. زن ها چادر سیاه براق آهاردار می خریدند چادری که نو بودن آن باید در میهمانی ها چشم گیر بود، و مهم تر از همه تهیه چادر نماز نو بود که در کنار سفره هفت سین سر کرده و اولین نماز سال نو را با آن به جا می آوردند.
دو شنبه 26 اسفند 1392
6647

دانلود مقاله
زهره شریفی