پیوندهای مهم

 

 

  

 
 

  

 


 

X
اخبار

ثبت و سند در کلام قرآن و دیدگاه معصومین (ع)

« این خانه ‏ای است که بنده ‏ای ذلیل (خریدار) از مرده‏ ای که آماده کوچ کردن است. (فروشنده) خریداری نموده است. خانه‏ ای از سرای غرور در محلهء فانی شوندگان، در کوچهء‏ هالکان (محلّ وقوع مورد معامله) این خانه به چهار حّد محدود می‏شود: حدی به آفات و بلاها، حدی به مصائب، حدی به هوی و هوس و حدی به شیطان. (حدود اربعه) درب این خانه از همین جا باز می‏ شود. (مدخل ورودی خانه) این خانه را مغرور آرزوها از کسی که پس از مدّت کوتاهی از جهان رخت بر می‏ بندد به مبلغ خروج از عزّت و قناعت و دخول در ذلّت دنیا پرستی (بهای مورد معامله) خریداری کرده شاهد این سند عقل است. ( گواه مورد معامله ) »
دو شنبه 26 اسفند 1392
9113

دانلود مقاله
آقاي مهدي حاجي زاده مظفري - دفتريار دفتر اسناد رسمي 1457 تهران