پیوندهای مهم

 

 

  

 
 

  

 


 

X
اخبار

روبان ها، زبان تقدیر گُل ها هستند !

حالا روی پُلِ بُنچاق ایستاده ام ، اسفندِ انتظار، روی آتشِ اشتیاق می نشانم و در این روزهای آغازین سال ، دورِ سرِ همه ی این بازدیدکننده ها می گردانم ، حتی آنها که بَدَم گفتند یا بَدَم خواستند اما با مخالفت خود، روزنی برای عبور از سنگ راه های آموختن، به رویم گُشودند . در کنار اینها ، بزرگان باتجربه ای هم بودند که با قدمِ قَلَمِ خود ، بنچاق را مُتبرّک کردند ؛ همان ها که با کوبه ی هر کلیک یا با تلنگر هر کامنت ، زنگ خبر را در خانه ی خاطرِ من، به صدا درآوردند که : -بکوش تا بیشتر بدانی!
دو شنبه 11 فروردين 1393
6024

دانلود مقاله
برداشت آزاد از متن با احترام ، این روبان آبی تقدیم شما