پیوندهای مهم


 

 
 

  

 


 

X
اخبار

بررسی نیازها و چالش های اصلی حذف دفتر جاری و استفاده از دفتر الکترونیک

صرفنظر از دستاوردهای مهم و مثبت جلسه ی امروز ، آنچه قابل ذکر است علم و حلم و مدیریت موفق جناب آقای محمد مهدی انجم شعاع و حس مسئولیت و صبر و حوصله و پایمردی سایر اعضاء بود که تا آخرین دقیقه از ساعت هشتم ، با خوشرویی و علاقمندی ، گفتند و شنیدند و فراموش نکردند آنچه می کارند را دیگران باید درو کنند !
سه شنبه 29 دی 1394
3781

 

به نام خدا

 

بررسی نیازها و چالش های اصلی حذف دفتر جاری و استفاده از دفتر الکترونیک

 

 

 

صبح امروز – سه شنبه – و به دعوت معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، جلسه ای به منظور بررسی نیازها و چالش های اصلی حذف دفتر جاری و استفاده از دفتر الکترونیک تشکیل شد .

ریاست این جلسه را که راس ساعت 8 در طبقه چهارم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد ، جناب آقای دکتر محمد مهدی انجم شعاع عهده دار بودند .

سایر حاضرین در جلسه عبارت بودند از : آقایان محسن مرادی مدیر کل امور اسناد و سردفتران – محمد مبینی مدیرکل دفتر توسعه نرم افزار و خدمات الکترونیک سازمان - عبدالله طیبی رئیس اداره امور اسناد  – مهندس علی فراهانی – مهندس سید مهدی نقوی - محمد مهدی زعیمی - محمد رضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران - محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران - احمد علی سیروس عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران - هادی معزالدینی - محسن میراب زاده اردکانی - سید فریدالدین محمدی - خسرو کرمانی - فرامرز جمشیدی - امیر مسعود مرادی باغبادرانی سردفتر 81 اصفهان و رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان - هرمز نوروزی سردفتر 27 ایلام - سید رسول میر لوحی سردفتر 316 اصفهان - عطاالله حیدرزاده سردفتر 43 آمل و رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران - محمد علی یادگاری مدیر کل سابق امور اسناد وسردفتران

 

 

موضوعات جلسه :

-         زمان اخذ اثر انگشت از اصحاب سند و چاپ یا عدم چاپ اثر انگشت در سند

-         زمان اختصاص شماره ترتیب ثبت در دفتر و چاپ یا عدم چاپ آن در سند

-         چاپ یا عدم چاپ مشخصات اشخاصی نظیر معتمد ، معرف ، مترجم و ... در سند و ستون ملاحظات

-         استفاده از جملات کلیشه ای و یا ایجاد امکان درج توضیحات در خصوص اشخاص فوق الذکر در دفتر الکترونیک

-         اسناد ، خدمات تبعی و یا اقداماتی که منجر به درج در ستون ملاحظات دفتر می شود

-         استفاده از جملات کلیشه ای در خصوص درج توضیحات مرتبط با اسناد و خدمات تبعی در دفتر و یا ایجاد امکان درج توضیحات دلخواه توسط سردفتر

-         رونوشت الکترونیک دفتر چگونه خواهد بود

-         چالش های مرتبط با اثر انگشت :

نحوه برخورد با اشخاص فاقد اثر انگشت

نحوه اخذ اثر انگشت زندانیان و بیماران

نحوه خروج دستگاه اثر انگشت از دفترخانه

 

 

موارد بالا در دو نوبت صبح و بعد از ظهر با جدیت دنبال شد و پیشنهادهای تهران و اصفهان و ایلام بررسی گردید .

صرفنظر از دستاوردهای مهم و مثبت جلسه ی امروز ، آنچه قابل ذکر است علم و حلم و مدیریت موفق جناب آقای محمد مهدی انجم شعاع و حس مسئولیت و صبر و حوصله و پایمردی سایر اعضاء بود که تا آخرین دقیقه از ساعت هشتم ، با خوشرویی و علاقمندی ، گفتند و شنیدند و فراموش نکردند آنچه می کارند را دیگران باید درو کنند !

مقرر گردید خلاصه ای از آنچه در طول جلسه مطرح شد را آقای مهندس علی فراهانی تهیه کنند تا معاونت امور اسناد آن را در اختیار ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، جهت تصمیم گیری قرار دهند .

و من الله التوفیق

فرامرز جمشیدی

بنچاق