پیوندهای مهم

 

 

  

 
 

  

 


 

X
اخبار

چگونگی استعلام صحت و اصالت وکالت نامه های تنظیمی در خارج از کشور !

پیرو دستور شماره 94/131438 مورخ 1394/08/05 معاون امور اسناد ، به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها ، مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به استعلام صحت و اصالت وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشور ، و متعاقب آن ، بخشنامه شماره 94/155319 مورخ 1394/09/10 مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به کلیه دفاتر اسناد رسمی استان تهران ، دایر بر فعال بودن دفتر نمایندگی های وزارت امور خارجه در شهر های اصفهان ، تبریز ، ساری ، مشهد ، بوشهر ، اردبیل ، چابهار ، زاهدان ، بندر انزلی ، قزوین ، قم ، شیراز ، ارومیه ، اهواز ، کرمان ، بجنورد ، بیرجند ، بندرعباس ، یزد ، کیش ، کرمانشاه و لار و تکلیف دفاتر اسناد رسمی استان های تهران و البرز مبنی بر پرسش مراتب بالا از طریق اداره کل ثبت استان ، همکاران محترم از سراسر کشور ، به وسیله تلفن و ایمیل و سایت بنچاق و ... خواستار توضیح مراحل عملی این دستور بوده اند .
يک شنبه 16 اسفند 1394
31856

 

به نام خدا

 

چگونگی استعلام صحت و اصالت وکالت نامه های تنظیمی در خارج از کشور !

 

 

 

رویه ی قبلی به شرح بالا تغییر کرده است !

 


 

پیرو دستور شماره 94/131438 مورخ 1394/08/05 معاون امور اسناد ، به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها ، مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به استعلام صحت و اصالت وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشور ، و متعاقب آن ، بخشنامه شماره 94/155319 مورخ 1394/09/10 مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به کلیه دفاتر اسناد رسمی استان تهران ، دایر بر فعال بودن دفتر نمایندگی های وزارت امور خارجه در شهر های اصفهان ، تبریز ، ساری ، مشهد ، بوشهر ، اردبیل ، چابهار ، زاهدان ، بندر انزلی ، قزوین ، قم ، شیراز ، ارومیه ، اهواز ، کرمان ، بجنورد ، بیرجند ، بندرعباس ، یزد ، کیش ، کرمانشاه و لار و تکلیف دفاتر اسناد رسمی استان های تهران و البرز مبنی بر پرسش مراتب بالا از طریق اداره کل ثبت استان ، همکاران محترم از سراسر کشور ، به وسیله تلفن و ایمیل و سایت بنچاق و ... خواستار توضیح مراحل عملی این دستور بوده اند .

لذا اولین مورد که وکالتنامه خارج از کشور به دفتر ارائه شد ، بر آن شدم مراحل پرسش و پاسخ آن را با استفاده از تصاویر ، در اختیار همکاران قرار دهم :

(( مراحل رفت نامه ))

1 – ارسال نامه دفترخانه از طریق اتوماسیون به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران ( در سایر استان ها به اداره کل ثبت استان خودشان )

2 – اداره کل ثبت استان ، نامه دفترخانه را به اداره کل دفتر ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت ارسال می کند .

3 – نامه از اداره کل دفتر ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت به اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه فرستاده می شود .

4 – نامه از طریق اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه به دفتر نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کشور مورد نظر ارسال می شود ( در این مثال : کشور انگلستان )

(( مراحل برگشت نامه ))

5 – کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن ، پاسخ نامه را مبنی بر تائید صحت صدور و تعلق وکالتنامه به موکل ، به اداره سجلات و احوال شخصیه می فرستد .

6 – اداره سجلات و احوال شخصیه ، پاسخ مزبور را به اداره کل دفتر ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت ارسال می کند .

7 – اداره کل دفتر ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل ، جواب دریافتی را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران می فرستد .

8 – اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران ، مجموع مکاتبات دریافتی را از طریق اتوماسیون نامه های اداری ، در اختیار دفتر اسناد رسمی قرار می دهد .

قابل توجه :

تاریخ ارسال نامه دفترخانه 1394/11/24

تاریخ دریافت جواب 1394/12/12

مدت زمان سپری شده ( 19 روز ) که اگر روزهای ارسال نامه و دریافت جواب را از آن کم کنیم ، می شود ((17 روز ))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و من الله التوفیق

فرامرز جمشیدی 

بنچاق