پیوندهای مهم


 

 
 

  

 


 

X
اخبار

شمارش آرا پنجمین انتخابات هیات مدیره کانون به پایان رسید

شمارش آرا پنجمین انتخابات هیات مدیره کانون به پایان رسید
شنبه 11 ارديبهشت 1395
4053

 

 

انجم شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اعلام کرد: دقایقی پیش نتایج آرا انتخابات هیات مدیره کانون به پایان رسید و ازمیان حائزین اکثریت (15 سردفتر و 15 دفتریار)، اعضای اصلی وعلی البدل هیات مدیر کانون سردفتران ودفتریاران توسط سازمان ثبت اسنادو املاک کشور منصوب خواهند شد.

وی گفت: 3روز حق اعتراض برای نامزدها محفوظ است که به هیات نظارت قابل تسلیم خواهد بود.

وی افزود: سردفتران عضو اصلی 5نفر و علی البدل 2 نفر، دفتریاران عضو اصلی 2نفر و علی البدل یک نفر می باشند.

لیست منتخبین به پیوست قابل مشاهده است:

 

 

 

 

سایت کانون سردفتران و دفتریاران