پیوندهای مهم


 

 
 

  

 


 

X
اخبار

گزارش تصویری از امکان جدید در سامانه ی ثبت الکترونیک اسناد

امکان مشاهده ی تمام متن سند و تهیه ی کپی از قسمت های مختلف تایپ شده ، فراهم گردید .
شنبه 1 خرداد 1395
5638

به نام خدا

 

امکان جدید در سامانه ی ثبت الکترونیک اسناد

 

 

 

امکان مشاهده ی تمام متن سند و تهیه ی کپی از قسمت های مختلف تایپ شده ، فراهم گردید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و من الله التوفیق

فرامرز جمشیدی

بنچاق