پیوندهای مهم


 

 
 

  

 


 

X
اخبار

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد: رشد 17درصدی وصول معوقات بانک ها و ممنوع الخروجی 16هزار بدهکار درسال 95

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه 48 هزار و 467 میلیارد ریال از مطالبات معوق بانک ها در سال 95 وصول شد، گفت: با توجه به وصول 41 هزار میلیاردریالی در سال 94، 17 درصد در وصول مطالبات معوقات بانک ها رشد داشته ایم.
شنبه 13 خرداد 1396
1356

 

احمد تویسرکانی روز سه شنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا، وصول مطالبات معوق بانک ها را یکی از اقدامات خوب این سازمان در سال 95 در حوزه ادارات اجرای ثبت، برشمرد و افزود: در این سال 48 هزار و 467 میلیارد ریال از مطالبات معوق بانک ها را وصول کردیم.
وی ادامه داد: یعنی متعاقب شکایت بانک، اموال بدهکاران را توقیف کرده و به مزایده گذاشتیم که این اموال به فروش رفته و در ازای طلب به بانک ها پرداخت شده است.
معاون قوه قضائیه با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با معوقاتی می تواند اقدام کند که تضمینات و وثایق لازم اخذ شده باشد، اظهار کرد: این سازمان نسبت به بحث معوقات با شناسایی اموال بدهکاران و به مزایده گذاشتن این اموال، معوقات را وصول می کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: اگر افراد، اموالی داشته باشند که قابل شناسایی باشد بطور طبیعی این سازمان با جدیت ، موضوع را پیگیری می کند و اموال را بازمی گرداند.
به گزارش ایرنا، میزان وصول مطالبات معوقات بانک ها در سال 93 چهار هزار و در سال 94 هم چهار هزار میلیارد و یکصد میلیون تومان بود.

** ممنوع الخروجی 16 هزار و 482 بدهکار بانکی در سال 95
تویسرکانی با بیان اینکه سازمان ثبت به مواردی که بانک ها اعم از ممنوع المعامله شدن، ممنوع الخروج شدن و شناسایی اموال این بدهکاران و بدنبال آن توقیف اموال را اعلام کنند ، اجرا می کند، گفت: 16 هزار و 482 نفر از بدهکاران پارسال ممنوع الخروج شدند که این موضوع موجب تسریع در وصول بدهکار طلبکاران و بدهکاری 8 هزار و 492 نفر وصول شد.
به گفته وی، این افراد بعد از پرداخت بدهکاری در همان سال گذشته از ممنوع الخروجی در آمده اند.

 

 

ایرنا