پیوندهای مهم


 

 
 

  

 


 

X
اخبار

آب پاکی ریاست جمهوری بر دست «پلیس»/ حق با «کانون سردفتران» شد

رئیس امور پیگیری‌های ویژه دفتر رئیس‌جمهور نظر رسمی خود را درباره لزوم یا عدم لزوم ثبت معاملات نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد.
سه شنبه 16 خرداد 1396
1427

 

 

رئیس امور پیگیری‌های ویژه دفتر رئیس جمهور در پاسخ به نامه محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره لزوم یا عدم لزوم ثبت معاملات نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرده است:

*پیرو رونوشت نامه شماره ۷۳۶۳۲ مورخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ در در خصوص رفع اختلاف نظر آن کانون با نیروی انتظامی راجع به نحوه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر رسمی و ضرر و زیان وارده به دولت از بابت عدم دریافت حقوق و عوارض مربوطه در صورت تحقق و اعمال نظر نیروی انتظامی در این زمینه، به پیوست تصویر نامه شماره ۳۱۰۱۰/۲۰۷۱۸ مورخ ۲۵ اردیبهشت ۹۶ معاونت حقوقی رئیس جمهور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌شود.

*با عنایت به اینکه در صدر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است« نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود» و سپس دارندگان وسایل نقلیه مکلف شده‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند؛ لذا حکم ماده مزبور از صراحت کامل برای لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی برخوردار است.

*قید کلمات «قبل» و «ابتدا» حاکی از لزوم تنظیم سند رسمی برای خودرو است. همچنین در تبصره یک ماده مذکور و ماده ۶ آئین‌نامه اجرایی آن، فرایند تغییر مالکیت خودرو به نحوی بیان شده که ابتدا از طریق ادارات راهنمایی و رانندگی اقدام و سپس از طریق دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی نقل و انتقال، اقدام شود.

* همچنین بر اساس این گزارش از طرفی با توجه به تبصره یک ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنظیم سند بر عهده دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته و متعاقب آن حسب ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تکالیفی برای دفاتر اسناد رسمی در این باب مقرر شده است؛ بنابراین با عنایت به سیر تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به اخلفا رانندگی، سابقه ایرادات شورای نگهبان و با توجه به صورت مذاکرات مجلس شورای اسلامی، لزوم ثبت نقل و انتقال رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی مشهود است و رأی صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲۲-۴۲۱ مورخ یکم آبان سال ۹۲ نیز مبین تفکیک صلاحیت قانونی ثبت سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک، بررسی اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک در نیروی انتظامی است.

 

 

 

 

 

جامعه خبر