پیوندهای مهم


 

 
 

  

 

 

X
اخبار

نحوه توزیع عوارض ارزش افزوده در تهران و سایر شهرها تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه توزیع عوارض ارزش افزوده در تهران و سایر شهرها را تعیین کردند.
سه شنبه 1 اسفند 1396
573

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه، 29 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با جزء سوم بند «و» تبصره 6 ماده واحده این لایحه با 126 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

جزء سوم بند «و» تبصره 6 این لایحه به شرح زیر است: شاخص های مناطق و شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال موضوع جزء 3 بند پ ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به تصویب هیات وزیران برسد.

نمایندگان در ادامه با بند ح تبصره 6 نیز به شرح زیر موافقت کردند؛ مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال و از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ یک هزار (1000)ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌درصد(50%) خواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

نمایندگان همچنین با حذف بند ک تبصره 6 ماده واحده این لایحه با 158 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

گفتنی است دکتر لاریجانی در توضیح حذف بند مذکور تاکید کرد: در قانون بر پرداخت دیون، معوقات، مالیات و غیره پیش از تعویض پلاک خودرو تاکید شده تا قبل از هرگونه نقل و انتقال این مبالغ پرداخت شود لذا نیاز به تصویب قانون جدید در این زمینه نیست.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت بند حذف شده ک تبصره عبارت است از؛ مراجع صدور سند مکلفند رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال را، قبل از تنظیم شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موضوع مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال وسیله نقلیه مورد مبادله طبق جدول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از معامل یا موکل آن أخذ نماید.

در صورتی که مؤدیان موضوع این حکم کپی یا اصل رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این حکم را برای ارائه به دفاتر اسناد رسمی درخواست نمایند، مراجع صدور سند مکلفند پس از دریافت کپی از سند مذکور اصل آن را به مؤدی ارائه نماید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان همچنین در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بندهای الحاقی یک و 2 تبصره 6 ماده واحده این لایحه با 146 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی یک تبصره 6 این لایحه آمده است؛ توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء(1) بند(ب) ماده(6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تهران و سایر شهرها با شرایط جمعیتی مشابه به نسبت جمعیتی شهر و روستا در شهرستان تهران هشتادوهشت درصد (88%) نقاط شهری و دوازده درصد(12%) نقاط روستایی تعیین می‌گردد. تشخیص شرایط جمعیتی سایر شهرها با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

همچنین در بند الحاقی 2 تبصره 6 این لایحه آمده است؛ اسناد رسمی اعیان طلق منازل مسکونی و املاک اداری و تجاری در شهرها و روستاهایی که عرصه آنها موقوفه می‌باشد، همانند سایر اسناد رسمی در بانکها و مؤسسات مالی اعتباری جهت اعطای تسهیلات و ضمانت بانکی همچنین ضمانت در محاکم دادگستری مورد قبول واقع می‌شود.

 

خانه ملت