پیوندهای مهم


 

 
 

  

 

 

X
اخبار

فعالیت مرکز مشاوران قوه قضائیه تحت هرعنوانی غیرقانونی است/مرکز حق صدور پروانه مرکزمشاوران خانواده را ندارد

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید براینکه فعالیت مرکز مشاوران قوه قضاییه وجاهت قانونی ندارد، گفت: هرگونه فعالیت توسط مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه تخلف است.
چهار شنبه 22 فروردين 1397
453

 

محمد کاظمی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه فعالیت مرکز مشاوران قوه قضاییه درحال حاضر وجاهت قانونی ندارد، گفت: مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه مصوبه برنامه پنجم توسعه بوده و با پایان اجرای این برنامه مدت اعتبار این مرکز هم به پایان رسیده است؛ بنابراین درحال حاضراین مرکز جایگاه قانونی برای فعالیت ندارد.

نماینده مردم ملایر درمجلس شورای اسلامی، با تاکید براینکه مرکز مشاوران قوه قضاییه طبق قانون شرایط ارایه مجوز برای هرگونه فعالیتی ازجمله صدور پروانه کار برای فعالیت مرکز مشاوران خانواده را ندارد، افزود: فعالیت مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه چون خود وجاهت و موجودیت قانونی ندارد که بخواهد به مرکزمشاوران خانواده مجوز فعالیت بدهد؛ بنابراین این اقدام مرکز مشاوران قوه قضاییه به نوعی تخلف و غیرقانونی است.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه همه اقدامات مرکز مشاوران قوه قضاییه درحال حاضرغیرقانونی است، تصریح کرد: قوه قضاییه باید از فعالیت مرکز مشاوران تحت هرعنوانی جلوگیری کند، ضمن اینکه سازمان بازرسی باید به فعالیت غیرقانونی مرکز مشاوران قوه قضاییه ورود کند؛ البته فعالیت این نهاد درجذب وکیل و کارشناسان حقوقی نیز غیرقانونی است؛ البته آیین نامه قانون حمایت از خانواده مواردی را دراین زمینه مطرح کرده است اما مرکز مشاوران قوه قضاییه نمی تواند برای اعضای دفاتر مشاوره خانواده پروانه صادر کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه گفت: به موجب آیین نامه قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده که مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه برای اعضای دفاتر مشاوره خانواده پروانه صادر کند.

خانه ملت