پیوندهای مهم


 

 
 

  

 


 

X
اخبار

واردکنندگان کاغذ و مداد ملزم به ارائه «تعهدنامه محضری» شدند

تمامی واردکنندگان کاغذهای چاپ، تحریر، روزنامه و مداد تحریر ملزم شدند در زمان ثبت سفارس «تعهدنامه محضری» ارائه کنند.
پنج شنبه 22 شهريور 1397
742

 

به گزارش ایران اکونومیست؛ براساس نامه شماره ۶۵۱۴۹ مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ رییس محترم معاون اول رییس جمهوری، تمامی واردکنندگان زیر در هنگام ثبت سفارش باید «تعهدنامه محضری» (در پُست بعدی) را در دو نسخه تهیه و ضمن ارائه آنها به «دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت»، آن را در سامانه جامع تجارت، پیوست درخواست مجوز خود به دفتر مذکور کنند.

۱-واردکنندگان کاغذهای چاپ، تحریر، روزنامه، مکانیکی حجیم شده (بالکی) و LWC  با شماره تعرفه های ۴۸۰۱۰۰۰۰-  ۴۸۰۲۵۵۰۰-  ۴۸۰۲۵۷۰۰ - ۴۸۰۲۶۱۰۰ -  ۴۸۱۰۲۲۰۰

۲- تمامی تولید کنندگان کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه جهت واردات مواد اولیه با شماره تعرفه های گمرکی ۴۷۰۳۲۱۰۰  - ۴۷۰۳۲۹۰۰ – ۵۹۱۱۳۱۰۰ – ۵۹۱۱۳۲۰۰ – ۴۴۰۳۹۹۰۰- ۳۸۰۹۹۲۰۰- ۳۸۰۶۲۰۰۰ -  ۳۲۰۴۱۳۹۰ 

۳- تمامی تولید کنندگان مداد تحریر  جهت واردات چوب مداد با شماره تعرفه ۴۴۰۸۱۰۰۰ و مغز مداد به شماره ۹۶۰۹۲۰۰۰ 

براین اساس واحدهای تولیدی متقاضی تعرفه‌های فوق لازم است تا تصویر پروانه بهره‌برداری خود را در سامانه جامع تجارت به درخواست مجوز ارسالی به «دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی-تخصیص ارز» پیوست کنند.

ایران اکونومیست