پیوندهای مهم


 

 
 

  

 


 

X
اخبار

خلاصه دستاوردهای دفتر فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران در دوره پنجم هیأت مدیره

با شروع دوره پنجم هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، دفتر فناوری اطلاعات این کانون، در شرایط ویژه¬ و یک نقطه عطف تاریخی قرار داشت که با گسترش انتظارات از بخش فناوری می¬بایست این بخش را از یک حالت سنتی و راکد به بخشی چابک و مؤثر در تعاملات و امور جاری و آتی کانون بدل نماید. در این مقاله فعالیت¬های صورت گرفته در دفتر فناوری کانون در طی دوره سه ساله مذکور تشریح شده و با برشمردن و تبیین اهم اقدامات صورت گرفته در این دوره، مشخص شده است که چگونه دفتر فناوری اطلاعات به سمت جایگاه مطلوب برای فناوری اطلاعات کانون حرکت کرده است. همچنین در این مقاله، مستندات تهیه شده برای تعیین راهبردهای کانون در زمینه فناوری اطلاعات و شیوه حرکت برای رسیدن به این راهبردها تشریح شده است. همانطور که در این مقاله بیان شده است، با سلسله اقدامات انجام شده و مستندات تهیه شده، خط¬مشی، برنامه¬ریزی و اقدامات اصلی دفتر فناوری اطلاعات کانون در طی سال¬های آتی برای سایر همکاران کاملاً مشخص و ترسیم شده است
دو شنبه 31 تير 1398
744

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای مشاهده ی فایل پی دی اف ، اینجا کلیک کنید . 

بنچاق