پیوندهای مهم


 

 
 

  

 


 

X
اخبار

مدیرتحول آفرینِ واحد درمان ، استعفا داد

علیرضا سلیمی نائینی ، مدیر جوان و کارآمد واحد بیمه و درمانِ کانون سردفتران و دفتریاران ، به دلیل اینکه شرایط جدید را مهیا برای ادامه ی فعالیت خود ندانست ، استعفا داد .
يک شنبه 6 مرداد 1398
477

 

به نام خدا 

مدیرتحول آفرینِ واحد درمان ، استعفا داد

 

 

 


علیرضا سلیمی نائینی ، مدیر جوان و کارآمد واحد بیمه و درمانِ کانون سردفتران و دفتریاران که در سه سال گذشته با ایده ها و برنامه های خود ، رضایت عموم همکارانِ سردفتر و دفتریار و خانواده های ایشان را در خصوص بیمه و درمان فراهم کرده بود ، به دلیل اینکه شرایط جدید را مهیا برای ادامه ی فعالیت خود ندانست ، استعفا داد . 
ظاهراً استعفای ایشان مورد موافقت آقای محمدرضا دشتی اردکانی - ریاست کانون سردفتران و دفتریاران - قرار گرفته و باید منتظر انتصاب شخص دیگری به جای آقای علیرضا سلیمی نائینی باشیم .

بنچاق