پیوندهای مهم


 

 
 

  

 


 

X
اخبار

انتخابات ششم مقبولیت ، مشروعیت ، هردو یا هیچکدام !

قبل از ورود به متن ، بخوانید : 1- این نوشتار صرفاً تحلیل آماریِ ششمین دوره ی انتخابات هیات مدیره ی کانون سردفتران و دفتریاران است که در تاریخ 1398/04/14 برگزار شد و به هیچ وجه قصدِ القای هریک از پاسخ های مندرج در تیتر را ندارد . 2- اعداد و ارقام و نمودارهای استفاده شده در متن ، کاملاً مطمئن و قابل استناد می باشند .
دو شنبه 7 مرداد 1398
682

بسم الله الرحمن الرحیم

 

انتخابات ششم

مقبولیت ، مشروعیت ، هر دو یا هیچکدام !

 

 

قبل از ورود به متن ، بخوانید :

ــــــــــــــــــــــــــ

1-   این نوشتار صرفاً تحلیل آماریِ ششمین دوره ی انتخابات هیات مدیره ی کانون سردفتران و دفتریاران است که در تاریخ 1398/04/14 برگزار شد و به هیچ وجه قصدِ القای هریک از پاسخ های مندرج در تیتر را ندارد .

2-   اعداد و ارقام و نمودارهای استفاده شده در متن ، کاملاً مطمئن و قابل استناد می باشند .

 

*****

 

گاهی به کار بردنِ یک ضرب المثل و یا خواندنِ یک بیت شعر و یا استفاده از یک نمودار ، می تواند نویسنده را در رساندنِ مطلب و خواننده را در دریافتِ آن ، کمک کند ، به نحوی که اولی را از نوشتنِ زیاد و دومی را از صرفِ وقتِ فراوان ، فارغ نماید .

 

ابتدا چند قلمِ اطلاعاتی که در ادامه ی مطلب مورد نیاز خواهد بود ، آورده می شود :

 

-       تعداد سردفتران شاغل در کل کشور : 6787 نفر

-       تعداد سردفتران شاغل در استان تهران : 1942 نفر

-       تعداد سردفتران شرکت کننده در انتخابات : 739 نفر

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-       تعداد دفتریاران شاغل در کل کشور : 6674 نفر

-       تعداد دفتریاران شاغل در استان تهران : 1807 نفر

-       تعداد دفتریاران شرکت کننده در انتخابات : 231 نفر

 

نتیجه گیری اول :

نسبتِ دفاترِ استان تهران به کل کشور 28/60 درصد است !

یعنی اگر تمام سردفتران و دفتریاران استان تهران پای صندوق رأی حاضر شوند ، 28/60% دفاتر ، سرنوشت خود و 71/40% دفاتر استان ها را رقم خواهند زد !!

 

نتیجه گیری دوم :

نسبتِ سردفتران شرکت کرده در انتخابات به کل استانِ تهران 38% است و 62% سردفتران در انتخابات شرکت نکرده اند .

 

 

که با درنظر گرفتن صلاحیتِ کشوریِ کانونِ تهران ، در مدیریت منابع مالی و سرمایه گذاری ها ، نسبت سردفتران شرکت کرده در انتخابات به کل کشور ، فقط 10/88% است !!!

 

 

و اینک نحوه ی توزیع آراء بین 7 نفر اول لیست ، با فرضِ اینکه ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حقِ قانونی خود برای انتخاب اعضای هیأت مدیره ، از بین 15 نفر منصرف شده و حائزین اکثریت آراء را انتصاب فرمایند .

 

 

با دقت در لیستِ بالا ، علاوه بر تعداد آراء هریک از منتخبین ، درصدِ ایشان از آراء مأخوذه ، پایگاه استانی و کشوریِ هرنفر – صرفا از نظر تعداد آراء – مشخص شده است .

دو نمودار بعدی مُبیّنِ این موضوع می باشند .

 

 

 


 

 

قسمت دوم این نوشتار مربوط به منتخبین دفتریاران است که توضیحات آن عیناً به شرح قسمت اول می باشد و از تکرار آن خودداری می کنم .

 

 

 

 

 

نتیجه گیری سوم :

در این انتخابات 62% سردفتران و 87/22% دفتریارانِ استان تهران ، شرکت نکردند !!! و نمی دانم چرا امیدواریم 88/12% سردفتران و 96/54% دفتریارانِ سراسر کشور ، از سیاست هایی پیروی کنند که نقشی در آن نداشته اند.

 

دلم می خواهد به دموکراسی پایبند باشم و نتیجه ی انتخابات را محترم بدارم ، اما با توجه به معنای دموکراسی ، که می گوید :

«« دموکراسی حکومتی است که به نوع تصمیم گیری جمعی تعلق دارد. در این حکومت نمایندگانی از سوی اکثریت مردم انتخاب می شوند، تا بر آنان حکومت کنند. نمایندگان برگزیده مردم پس از مشورت و بررسی طولانی، قوانینی را تصویب کرده به آگاهی مردم می رسانند؛ به طوری که بر هیچ کس پوشیده نباشد، تا بدین وسیله آزادی و برابری را در جامعه پیاده کنند.

دموکراسی در مفهوم خود بیان گر این آرمان است که: تصمیمهایی که بر اجتماعی به عنوان یک مجموعه اثر می گذارند، باید با نظر کلیه افراد آن اجتماع گرفته شوند. همچنین، کلیه اعضا باید از حق برابر برای شرکت در تصمیم گیری برخوردار باشند.

در واقع وجود دموکراسی مستلزم دو اصل کلّی است:

الف. نظارت همگانی بر تصمیم گیری جمعی؛

ب. داشتن حق برابر در اِعمال این نظارت.

هر اندازه که این دو اصل در تصمیم گیریهای یک اجتماع بیشتر تحقق یابد، آن اجتماع دموکراتیک تر خواهد شد »»

و آنچه تجربه به من آموخته است ، بی توجهی به پیامِ خاموشِ شرکت نکرده ها ، پیاده سازی برنامه های کلان را با مشکل جدی مواجه می کند و نبودنِ این افراد در بزنگاه هایی که پیشِ رو داریم ، ادامه ی مسیر را برایمان دشوار خواهد کرد .

ادامه دارد ...

 

و من الله التوفیق

 

 

فرامرز جمشیدی

1398/05/07

 

برای مشاهده ی فایل پی دی اف ِ آمار ، اینجــــــــــا کلیک کنید .

بنچاق