پیوندهای مهم


 

 
 

  

 


 

X
اخبار

روسای دفاتر تخصصی کانون سردفتران و دفتریاران تعیین شدند

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران ، مسئولان دفاتر تخصصی کانون صبح امروز در جلسه هیئت مدیره ، با رای گیری داخلی انتخاب شدند .
چهار شنبه 6 شهريور 1398
260

 

روسای دفاتر تخصصی کانون سردفتران و دفتریاران تعیین شدند

 

 

 به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران ، مسئولان دفاتر تخصصی کانون صبح امروز در جلسه هیئت مدیره ، با رای گیری داخلی انتخاب شدند .

بر این اساس آقای محمد عظیمیان (مسئول دفتر حقوقی) ، خانم مبارکه شهریاری (مسئول دفتر نظارت و بازرسی) ، آقای ناصر بلاغی (مسئول دفتر اداری مالی)، آقای حسن روشن (مسئول دفتر آموزش و پژوهش) و آقای علیرضا سلیمی نائینی (مسئول دفتر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران) شدند .

بنچاق