پیوندهای مهم


 

 
 

  

 


 

X
اخبار

دکتر احمد تویسرکانی -رییس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به دیگر سوی این‌جهان ، سفر کرد

وقت اذان ظهر است ، سه شنبه ، هشتم ماه ِ رجب... دکتر احمد تویسرکانی -رییس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- به دیگر سوی این‌جهان ، سفر کرد .
سه شنبه 13 اسفند 1398
488

 

 

 

بسم الله النورحاصل عمر چیست جز نامِ ‌نیکی که گاهی بر دشت خاطر ببارد و در گلدان‌ِ خاطرات ، یاس خوشبوی یادی بکارد .

اگر چه کمیاب و کیمیا اما هنوز هم می توان اخلاص و صفا را در کوچه های کم عابر ِ مردانگی ، سراغ گرفت .
و عجیب از این واژه ی مردانگی که نه جناح و جنسیت می شناسد و نه کارمندی و مدیریت .
صفا و مردانگی ، کِسوت مدیریت نیست که اگر مقام ِ مسئول نباشی ، آنرا روی دیوار دنیای ِ بی مرام ، اویزان کنی و بروی .

مردانگی ، ردّ پاست روی خیابان خاطره ...
نیلوفر نجیبی است پیچیده و برکشیده از پنجره
..
سنگ ِ شُسته و تمیزی است مانده بر کف ِ رودخانه ... که مفید و ماندگار ، باقی و برقرار می ماند .

و "او" یک خصلت داشت ...
دکتر احمد تویسرکانی را می گویم ؛ معاون محترم قوه ی قضاییه و رییس ارجمند و سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور .

"او" یعنی :
- مجموعه ای دلپذیر از علم ‌و مدیریت .
- ویترینی واقعی از دور اندیشی و درایت .
-کتابی ورق زدنی از اقدامات موثر در حوزه ی ثبت سند و کتابت

هر کدام از اینها را "تیتر و عنوان نوشته ی" یادداشتی درباره ی "او" قرار دهیم ، درست است .

نمی دانم حافظه و وجدان ِ من و دیگر همکاران ِ دکتر تویسرکانی بهتر یاری می کند یا حافظه ی این رایانه های بی جان(!؟) که توان و تلاش های او را به یاد آورند ؛ در کدام‌ حوزه ها ؟
در حفظ حقوق مالکانه ی شهروندان ؛
قرار دادن ثبت اسناد در منظومه ی علم ِ به روز شده در جهان ؛
کوتاه کردن ِ دست ِ سودجویان ، دلالان و مفسدان ؛
آنی کردن ثبت و تثبیت منافع اقتصادی مالکان ؛
بیرون‌کشیدن ِ سطور سند های کهن از زیر سُمّ ستوران ِ زمان ... و مختصر بگویم ، نشان دادن جلوه ای نوین از سازمان ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی ایران .

دکتر احمد تویسرکانی -رییس سابق این سازمان- به دیگر سوی این‌جهان ، سفر کرد . بد و نیک را همه داریم . "او" دیگر مدیر نیست و اتفاقا همین توفیق است که در نبود ِ یک مدیر ، از توانایی او تقدیر شود نه صرفا موقع مدیریت که آن موقع ، بسیاری از همکاران ، شیرین تر از باقلوای یزدند !!

از خُلق خوش ِ او ، از مدارا و مدیریت اش ، از تلاش و قاطعیت اش و از افق ِ اندیشمندانه ی نگاه او و گام بلند اقدامات ِ همسایه با حقانیت اش ، خاطرات ِ بسیار دارم ؛ دیگران هم دارند اما من نوشتم ‌که به یادگار بماند و به روزگار بپاید .

وقت اذان ظهر است ، سه شنبه ، هشتم ماه ِ رجب ...
هنوز پیکر دکتر احمد تویسرکانی ، قطره های غسل به خود ندیده و جامه ی سفید ِ سفر ِ آخرت به خود نپوشیده . الآن وقت و زمان دعاگویی و عافیت خواهی است :

خدایا !
آرزو می کنم به حقّ مولود این ماه (که همه ی مومنین و مومنات را پدر و چشم ِ امید ِ همه ی ما به آستانه ی علوی ِ همین در است) ، سند تک برگ آمرزش خویش را به "دست ِ راست" این مسافر اخرت بسپار .

لطیفا !
در تعیین منزل آخرت "او" ، خوب ترین نقشه ی کاداستر ِ کرامت ِ خود را نصیب اش بفرما .

الهی !
مراحل "سوال و جواب" او را همچو "ثبت ِ آنی" که میراث ِ ماندگارش بود ، کوتاه و آسان قرار بده .

منعما !
اثر ِ انگشت ِ آمرزش خواهی ِ این قبیله ی قدیرِ همکاران سازمان ثبت اسناد و املاک را مثل کلمه ی قشنگ و دلنشین ِ "آمین" بر پای سند ِ غفران او جاودانه کن .

کریما !
ثبت این دعا را با سند ِ سخاوت خود ، برابر و درخت ِ دوستی و شرافت و انصاف ِ ما را تناور قرار بده .

آمین یا رب العالمین

 

 


فرامرز جمشیدی - سردفتر اسناد رسمی ۵۵۵ تهران

بنچاق