پیوندهای مهم

 

 

  

 
 

  

 


 

X
اخبار

محمد عظیمیان نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران درگذشت

زندگی، یک شبِ بـی شادیِ یکسر کابوس // کاش برخیزم از این خوابِ سراسر غمِ هیچ...
سه شنبه 12 مرداد 1400
2007

 

 

مرگ یک هیـچِ بزرگ است، وَ دنیا همه هیچ

من و تو، گمشده در وسعتِ یک عالمه هیچ

بــی تــو اقلیم زمین در نظرم یک کفِ خاک

هفت دریا، همه در چشمِ ترم یک نمه هیچ

هیچ یعنی من ِ از حسرتِ رویت دلتنگ

منِ آواره یِ در وسعتِ یک عالمه هیچ

دم رفتن همه از بغض زمین می گویند

از تـــو امّا نشَنیدیـــم در آن دمدمه هیچ

هیچ یعنی که مرا نشنوی از اینهمه بغض

هیچ یعنی که مرا نشنوی از اینهمه هیچ

"بنِشین بر لب جــوی و گذر عمـــــر ببین"

ما نشَستیم و ندیدیم جز این زمزمه هیچ

زندگی، یک شبِ بـی شادیِ یکسر کابوس

کاش برخیزم از این خوابِ سراسر غمِ هیچ...

 

 

 

محمد عظیمیان، عظیم تر از آن بود که رفتنش با کلمات توصیف شود!

واژه ای برای تسّلی نیست که تسلیتی در کار باشد، گویا ما همگان تبدیل به عدد شده ایم.

 

 

 

بنچاق