پیوندهای مهم

 

 

  

 
 

  

 


 

X
اخبار

روش تنظیم سند ورثه ای با وارد کردن اطلاعات سهام وراث (مالکین جدید) و خریدار

این مطلب صرفا جهت ِ رفع ِ ابهام در وارد کردن ِ اطلاعات ِ سهام ِ مالکین ِ ورثه ای تهیه شده است ؛ چرا که مالک ِ مرحوم ، درسند ِ تنظیمی ِ دفترخانه ، دیگر سِمتی ندارد ، اما در سامانه ی ثبت ِ آنی چون سند ِ مالکیت به نام مرحوم است ، باید برای ارسال خلاصه معامله نیز ، نام ِ ایشان در سیستم باشد...
يک شنبه 6 مهر 1393
23231

به نام خدا
 
روش تنظیم سند ورثه ای با وارد کردن اطلاعات سهام وراث (مالکین جدید) و خریدار
ابتدا در قسمت انتخاب کد سند ، شماره ی فرم قطعی  مورد نظر را انتخاب و از قسمت جستجوی استعلام ، وارد می شویم و سپس پلاک فرعی مورد نظر را انتخاب می کنیم . 
روش ِ تنظیم ِ این سند ، دقیقا ً مطابق با اسناد قطعی است ، به همین خاطر از توضیحات ِ اضافه خودداری می شود . این مطلب صرفا جهت ِ رفع ِ ابهام در وارد کردن ِ اطلاعات ِ سهام ِ مالکین ِ ورثه ای تهیه شده است ؛ چرا که مالک ِ مرحوم ، درسند ِ تنظیمی ِ دفترخانه ، دیگر سِمتی ندارد ، اما در سامانه ی ثبت ِ آنی چون سند ِ مالکیت به نام مرحوم است ، باید برای ارسال خلاصه معامله نیز ، نام ِ ایشان در سیستم باشد و اگر هویت ِ مرحوم یا سِمتش از سند حذف شود ، در انتهای سند و هنگام محاسبه ی هزینه ها با این پیام رو به رو خواهیم شد .


 در نتیجه وقتی وارد سند شدیم ، نام ِ تمام ِ وراثی که در این سند مالک هستند را با سِمت ِ معامل وارد می نماییم و مرحوم ِ مذکور را شخص ِ غیر ِ اصیل معرفی کرده ، فقط رابطه ی او را با ورثه مشخص می کنیم. 


 

برای پرهیز از اختلال در سهم بندی و محاسبه ی هزینه ، نام هیچیک از وراث را در قسمت ِ مستندات ، بعنوان ِ مالک ِ مستند وارد نمی کنیم . اما برای اینکه سهام ِ هریک از فروشندگان ِ سند ِ قطعی تنظیمی مان معلوم باشد ، در فیلد ِ توضیحات ِ مربوط به هویت ِ هریک از مالکین ، سهام ِ مورد انتقال از ایشان را تایپ می کنیم .

 
در قسمت ِ سهم بندی در مقابل ِ سوال ِ آیا سهم بندی توسط سامانه انجام شود ، "خیر" را انتخاب می کنیم و سپس به هریک از این دو صورت می توانیم عمل کنیم (که البته این دو روش مربوط به اطلاعات سهام ِ متعاملین ، در کلیه ی اسناد است ، نه فقط اسناد ورثه ای).
روش اول می توانیم جزء و کل سهام ِ مورد انتقال را وارد نماییم و روش ِ دوم می توانیم این دو فیلد را خالی گذاشته و در توضیحات ِ متنی ، عبارت ِ مورد نظر ِ خودمان را انشاء نماییم .سهم مورد معامله را نیز می شود بصورت اطلاعات ِ فیلدی یا متنی وارد کرد.

 سپس اطلاعات را ثبت کرده و هزینه ی سند را محاسبه می نماییم .

 

خسته نباشید !

 

و من الله التوفیق

فرامرز جمشیدی

بنچاق